Složky obchodní databáze

Do složek jsou vkládány doklady, které mají něco společného. Typicky se vytvářejí složky podle způsobu účtování, například zálohové faktury a konečné faktury, pro jednotlivé pokladny, bankovní účty ap.

Je možné vytvářet složky těchto typů:

Vydané faktury
Příjemky
Výdejky
Převodky
Nabídky
Objednávky
Došlé objednávky
Inventury

Pro každou složku je zadán název, interval číslování dokladů (minimum, maximum), měna, způsob účtování, výchozí hodnoty a další specifické parametry.

Při vytvoření nové složky je číslování dokladů nastavené automaticky. Pokud na něj máte specifické požadavky, můžete ho změnit. Složka může být vyhrazena pro jedno účetní období (kontroluje se datum vkládaných dokladů), ale není to podmínkou. Můžete pokračovat v jedné knize několik účetních období (pokud účetní období ve vlastnostech není zadáno).

 

U složek lze nastavit úroveň schvalování dokladů. v ES - uživatelé pak nastavíme úrovně oprávnění pro vybrané uživatele. Na dokladu je tlačítko "Schválit". Pokud je schvalování požadováno a doklad není schválen, nebude umožněno jeho proplacení.

 

Ve vlastnostech složky se také nastavuje možnost tisku QR kódu na doklad buď pro QR fakturu nebo QR platbu (zjednodušený formát).

 

Stav "šablona" znamená, že je složka určená pro opakující se doklady, které si do složky zadáme a pak je vytváříme tlačítkem "ze šablony" na seznamu dokladů.

Vytvoří se hromadně všechny doklady ze složky s aktuálním datem.