Přiznání DPH

Přiznání DPH je doklad vytvořený ve vestavěné složce DPH. Pro ni lze nastavit přístup vybraných uživatelů a požadavek na úroveň schválení platby, obdobně jako u složek došlých faktur.

Aktivní odkazy

Interval – zobrazení a editace detailních informací o přiznání

Zaúčtování – informace o vytvoření, aktualizaci a zaúčtování dokladu (přiznání)

Příkazy

Nové přiznání – vytvoření nového přiznání s převzetím údajů z nejnovějšího přiznání.

Výpočet – provedení výpočtu DPH nebo jeho odstranění. Výpočet může být kontrolní nebo s ukončením a přípravou k odeslání. Doklady nemusí být zaúčtované.

Tisk - přiznání DPH a soupis dokladů

Zaúčtování – náhled, provedení, zobrazení a odstranění zaúčtování. Blokuje provedení nového výpočtu nebo odstranění.

Evidence – umožňuje filtrovat a tisknout soupis dokladů.

Řádky přiznání – vypočtené hodnoty

Provedení platby

Výběrem dokladu přiznání DPH ve stejném formuláři jako platby došlých faktur. Musí však být nastaven v přiznání způsob platby převodním příkazem.

Odeslání podání

Provede se v aplikaci Podání.

Uzamknutí přiznání DPH a dokladů

Přiznání DPH je uzamknuto výpočtem DPH s ukončením. Současně jsou uzamknuty části dokladů zařazených na přiznání, které mají vliv na přiznání. Účtování dokladů je nadále možné. Odstranění uzamknutí lze provést odstraněním výpočtu, ale pouze v případě, že přiznání DPH není zaúčtované a odeslané přes aplikaci Podání.