Vložení základních číselníků

Do systému lze importovat data ve formě excelových tabulek v rozsahu:  adres, kontaktů, středisek, bankovních účtů, složek, katalogu produktů, ceníků, seznamu zaměstnanců a účtového rozvrhu z existujících datových zdrojů. Import není nijak složitý, jde hlavně o správnou formu zdrojové tabulky dat. Proto jsme pro vás připravili vzorové tabulky v XLS, do kterých nahrajete a upravíte vkládaná data.

Postup:

1.  Připravte data do vzorové tabulky XLS. Všechny vzorové tabulky pro import ke stažení zde.  

  • Dále nastavte formát buněk celého listu na "Obecné". Když budou některé i prázdné buňky naformátované např. jako číslo nebo datum, import je bude chtít načíst jako nulové a může vzniknout problém s povinnými položkami.

  • U zašrtávacích políček typu Boolean zadávejte do tabulky výrazy True nebo False, záznam nesmí být prázdný, jinak import neproběhne.

  • Importovaná tabulka musí obsahovat názvy všech sloupců i když v nich nebudou data.

2.  Otevřete aplikaci, do které chcete data importovat. U názvu je doplňkové rozbalovací menu s volbou IMPORT

Zvolte tabulku, jaká data chcete nahrát > OK > vyberte soubor XLS > OK

 

 

Tipy pro přípravu tabulek

- nesmí obsahovat duplicity a prázdné řádky navíc

- formát buněk musí být nastaven jako "Obecný" nebo v případě data "Datum". Tabulka by neměla být nijak jinak formátovaná

- preferuje formát XLSX (MS Office 2010)

 

V případě problémů s importem volejte naši Zákaznickou podporu.