EET mini, EET Online - jednoduché řešení

Skip Navigation Links.

Instalace EET mini a první spuštění

Spustí se instalace z instalačního balíčku, který vám zašleme. Případné informační hlášky odsouhlaste. Systém může vyhodnotit a zahlásit ohrožení počítače, protože jde o instalační soubor .exe, tak instalaci přesto odsouhlaste.

Po spuštění EET mini z programů se vás aplikace zeptá na Cestu k certifikátu > vyberte jeho umístění u vás na počítači

Heslo k němu je: co jste zadali při vytváření na daň. portálu.

Dále pokračujte v Menu – nastavení – údaje o vašem subjektu

Nastavení subjektu je třeba zadat vaše platné DIČ, aby souhlasilo s certifikátem a také číslo provozovny dle daň.portálu (většinou 11)

Pak už můžete zadat tržbu do velkého pole celkovou částku a tlačítko "Odeslat EET" >  Vytvoří se vám účtenka k tisku nebo odeslání emailem > Zavřít a zadáváte další tržbu.

 

Pro využití funkce odeslání emailem je nutné v Menu – nastavení zadat email odesílatele.

V Menu – přehled najdete všechny zadané tržby.

V případě výpadku internetu nebo serveru FS se přiděluje na účtenku místo kódu FIK náhradní kód PKP (344 znaků) > v Menu – Neodeslaná tržba najdete tržby k odeslání později. Je nutné odeslat do 48 hodin od výpadku.

 

Videonávody

Postup instalace

Ukázka nastavení a vytvoření účtenky v EET mini